Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Jsem Šimon Bruknar, IČO: 06870643, se sídlem Záborná 68, 588 13 Polná, jsem zapsaný v živnostenském rejstříku a provozuji webovou stránku www.onlineo.cz.

 

Pro poskytování mých služeb a provoz webových stránek zpracovávám některé vaše osobní údaje.

 

Pokud poptáte mé služby, budu pracovat s vašimi kontaktními údaji, které mi sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, pokud poptáváte za firmu, pak IČO a název firmy, pro kterou jednáte, vaše požadavky ohledně mých služeb, případně další údaje, které mi v poptávce vyplníte nebo mi je v rámci další domluvy ohledně zakázky předáte.

 

Pokud se pro mé služby rozhodnete, budeme jejich prostřednictvím komunikovat a pracovat na zakázce.

 

Použiji je pro doložení splnění mých povinností, které mi plynou ze zákona nebo ze smlouvy.

 

Po zaslání vaší poptávky se vám ozvu.

Pokud navážeme další spolupráci, vaše data budu zpracovávat po dobu 10 let od poskytnutí mé služby, protože tím budu plnit některé zákonné požadavky.

 

Pokud spolupráci nenavážeme, vaše data budu zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace.

 

Pokud se domluvíme na spolupráci a nezakážete mi to při předání kontaktních údajů (tzv. opt-out), použiji vaši e-mailovou adresu pro upozornění na novinky. Umožňuje mi to zákon o službách informační společnosti a také tzv. oprávněný zájem. Z odběru novinek se ale můžete samozřejmě kdykoliv odhlásit. Vaše kontaktní údaje zařadím do databáze novinek na 2 roky od posledního poskytnutí služeb, pokud mi nedovolíte dobu delší.

 

Pokud byste potřebovali ohledně osobních údajů cokoliv probrat, napište mi na e-mail info@onlineo.cz nebo zavolejte na číslo 606 265 935. Rád vám pomůžu.

 

Nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES), které oblast osobních údajů upravuje, vám dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mě v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.